Kenelle?

Opinnot soveltuvat erityisesti aikuisopiskelijoiden tarpeisiin, sekä eriasteisiin taideoppilaitoksiin pyrkiville että itsenäisille harrastajille. Iltaan sijoittuvat oppitunnit mahdollistavat opiskelun myös työn ohessa.

Kuvataideopinnot soveltuvat hyvin myös lisäkoulutukseksi esim. opettajille, terapeuteille, päiväkotien sekä nuorten ohjaajille ja kuvataiteen parissa muuten työskenteleville sekä yleensäkin visuaalisella alalla työskenteleville. Samoin ne tarjoavat yleissivistävän ja hyvinvointia edistävän harrastuksen kaikille kuvataiteista kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

Tavoitteena on oppia kuvataiteilijan erikoisalojen perustuntemus ja - menetelmät 

  • piirustuksessa
  • maalauksessa
  • grafiikassa
  • kuvanveistossa ja 
  • sommittelussa
  • Taidehistoriassa käydään maailman taidetta läpi esihistoriasta nykytaiteen syntyyn asti. 

Opinnot harjaannuttavat havaintokykyä ja kädentaitoa, kehittävät opiskelijan omaa visuaalista ilmaisua sekä kykyä ymmärtää erilaisia visuaalisen ilmaisun muotoja. 

Katso oppiaineiden tarkemmat kuvaukset.

Opintojen laajuus ja hinta

Opinnot ovat laajuudeltaan 25 opintoviikkoa kahden vuoden aikana. Opiskelumuotona on lähiopetusta 3h viitenä iltana viikossa sekä opiskelijoiden itsenäisesti omalla ajalla tekemät kritiikkityöt. Voi myös kysyä mahdollisuudesta suorittaa koulu pidemmällä aikavälillä kuin kaksi vuotta. Opiskelijat kustantavat itse työskentelymateriaalinsa. Lukukausimaksu lukuvuonna 2019 - 2020 on 380 €.

Kysy lisää

Oppilaspaikkoja kannattaa kysellä pitkin vuotta, vaikka varsinainen hakuaika onkin syksyisin elokuun lopussa. Kysy lisää sähköpostilla liisa.bjorn@hytakoilta.fi tai puhelimella 050 463 2334, rehtori Liisa Björn. Voit myös ilmoittautua opintoihin suoraan oheisella lomakkeella.

Hyvinkään taidekoulu järjestää myös kesäkursseja. Kesäkurssit 2020 löydät täältä.

Ilmoittautuminen opiskelijaksi taidekouluun